Alles vom Autor: Gianrico Carofiglio + Andreas Pfeifer + Ernst Kanitz